1
Bạn cần hỗ trợ?

Bình luận Cit Là Gì – Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Đánh giá Cit Là Gì – Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là conpect trong nội dung bây giờ của Mỹ phẩm Nga Hàn. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

CIT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Corporate Income Tax” được hiểu là thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp qua bài viết dưới đây của thienmaonline.vn.

Bạn đang xem: Cit là gì

1. CIT là gì?

1.1. CIT là gì?

CIT là viết tắt của nhiều cụm từ tiếng Anh, cụ thể như:

CIT-Confederacion Indigena Tairona

CIT – Crisis Intervention Team (Nhóm can thiệp khủng hoảng)

CIT – Carnegie Institute of Technology (Viện công nghệ Carnegie)

CIT – Counselor in Training, có nghĩa là (Tư vấn viên trong đào tạo)

Chartered Institute of Transport (Viện giao thông vận tải)

Court of International Trade (Tòa án thương mại quốc tế)

Center for Information Technology (Trung tâm công nghệ thông tin)

Computer Integrated Telephony (Điện thoại tích hợp máy tính)

Canberra Institute of Technology (Viện công nghệ Canberra)

Citric acid – also CA and Cit A

Compact ignition tokamak

Call in time

Carnegie Institute of Technology (Viện công nghệ Carnegie)

Convection-Induced Turbulence (Rối loạn do đối lưu gây ra)

Circumstellar Imaging Telescope (Kính viễn vọng hình ảnh Circumstellar)

Compressor Inlet Temperature (Nhiệt độ đầu vào máy nén)

CIT Group Inc – also CIT^A

Citrinin – also CTN and CT

CIT được hiểu với nét nghĩa phổ biến nhất là “Corporate Income Tax” (thuế thu nhập doanh nghiệp).

*

1.2. CIT- thuế thu nhập doanh nghiệp

CIT là viết tắt của “Corporate Income Tax”, nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế là khoản đóng góp mà cá nhân hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng nộp cho Nhà nước. Đóng thuế là trách nhiệm của mỗi công dân để đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia.

Thu nhập là khoản tiền thu về trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ thu nhập hàng tháng, thu nhập hàng năm của một cá nhân hay tổ chức.

Doanh nghiệp trong trường hợp này chính là đối tượng chịu thuế. Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh để thu về lợi nhuận.

=> Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản đóng nộp bắt buộc của doanh nghiệp cho nhà nước. Khoản thuế này sẽ được xác định dựa trên thu nhập của doanh nghiệp đó.

1.3. Ý nghĩa của CIT

Đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là hoạt động bắt buộc mà các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực hiện. Ý nghĩa của việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hết to lớn.

Thứ nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp giúp các cơ quan nhà nước duy trì được hoạt động. Bởi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là nhờ có sự bảo hộ của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, các khoản thuế này cũng giúp tăng ngân sách nhà nước, từ đó nhà nước có thể có được chính sách thu hút đầu tư, miễn thuế,…để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Xem thêm: Google Drive Là Gì – Sá»­ Dụng Google Drive

Thứ hai, việc đóng thuế dựa trên thu nhập của doanh nghiệp là căn cứ để nhà nước nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế nói chung.

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

*

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo công thức sau:

CIT = (Thu nhập tính thuế (1)- Quỹ khoa học công nghệ (2)) * % thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (3).

Trong đó:

(1)Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế là thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp cộng với các khoản thu từ nguồn khác trừ đi các khoản được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển. Trong đó:

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh = doanh thu- các khoản chi phí sản xuất

Thu nhập khác như thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thu nhập từ việc cho thuê tài sản, chuyển nhượng tài sản, từ các khoản nợ khó đòi đã xóa nay đã đòi lại được, từ những hoạt động kinh doanh bỏ sót nay phát hiện ra, thu nhập từ quà biếu, quà tặng, từ tiền lãi, tiền gửi ngân hàng.

Các khoản được miễn thuế: Thu nhập được miễn thuế là khoản thu được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Các khoản lỗ được kết chuyển: là các khoản lỗ phát sinh trong kỳ kế toán, lỗ thuế phát sinh trong kỳ tính thuế.

(2) Quỹ khoa học công nghệ: quỹ khoa học công nghệ bằng 10% thu nhập tính thuế hàng năm được doanh nghiệp trích ra để đóng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

(3)Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất tiêu chuẩn dành cho hầu hết doanh nghiệp là 20 %. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất sẽ phải trả ít hơn 20%. Nếu doanh nghiệp được ưu đãi miễn giảm thuế sẽ được giảm 50% mức thuế phải noppj thậm chí được miễn 100% số thuế.

Xem thêm: Eat Clean Là Gì – Chế độ ăn

Hy vọng qua bài viết trên đây của thienmaonline.vn, bạn có thể hiểu CIT là gì. Chúc các bạn tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin hữu ích để ứng dụng hiệu quả trong việc quản lý doanh nghiệp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp