1
Bạn cần hỗ trợ?

Chia sẻ Đất Tiếng Anh Là Gì

Đánh giá Đất Tiếng Anh Là Gì là conpect trong content bây giờ của Mỹ phẩm Nga Hàn. Theo dõi content để biết chi tiết nhé.

Nhà nước thu hồi đất (tiếng Anh: Land Acquisition) là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất
23-09-2019 Phương pháp thu nhập (Income Approach) trong định giá tài sản là gì? 23-09-2019 Phương pháp so sánh trực tiếp (Sales Comparison Approach – SCA) là gì? 23-09-2019 Phương pháp chi phí (Cost approach) trong định giá tài sản là gì? 

Nhà nước thu hồi đất (Land Acquisition) 

Nhà nước thu hồi đất – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Land Acquisition hoặc Land Recovery.

Bạn đang xem: đất tiếng anh là gì

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo qui định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

5. Đất được Nhà nước giao để quản lí mà để bị lấn, chiếm.

6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo qui định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.

Xem thêm: Coo Là Chức Danh Gì – Sự Khác Nhau Giữa Ceo Và Coo

8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. 

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Thẩm quyền thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất

1. Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp qui định của pháp luật.

2. Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quĩ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Pip Là Gì – Cách Tính Pip Và Giá Trị Pip Trong Forex

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất

1. Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

2. Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Chuyên mục: Hỏi Đáp