1
Bạn cần hỗ trợ?

Chia sẻ Outstanding Shares Là Gì – Nghĩa Của Từ Shares Outstanding Trong Tiếng Việt

Nhận xét Outstanding Shares Là Gì – Nghĩa Của Từ Shares Outstanding Trong Tiếng Việt là conpect trong content bây giờ của Mỹ phẩm Nga Hàn. Theo dõi bài viết để biết chi tiết nhé.

Shares Outstanding là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Shares Outstanding – Definition Shares Outstanding – Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

Bạn đang xem: Outstanding shares là gì

Thông tin thuật ngữ

    Tiếng Anh Shares Outstanding Tiếng Việt CP đang lưu hành Chủ đề Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

Định nghĩa – Khái niệm

Shares Outstanding là gì?

Cổ phiếu đang lưu tham khảo cổ phiếu của một công ty hiện đang nắm giữ bởi tất cả các cổ đông của mình, bao gồm các khối cổ phiếu nắm giữ bởi tổ chức đầu tư và cổ phiếu hạn chế thuộc sở hữu của cán bộ và người trong cuộc của công ty. cổ phiếu đang lưu được hiển thị trên bảng cân đối của công ty dưới tiêu đề “Vốn chứng khoán.” Số lượng cổ phiếu đang lưu được sử dụng trong việc tính toán các số liệu quan trọng như vốn hóa của công ty trên thị trường, cũng như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS). số Một của công ty cổ phần đang lưu không phải là tĩnh và có thể dao động rất mạnh theo thời gian.

Shares Outstanding là CP đang lưu hành. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán.

Ý nghĩa – Giải thích

Shares Outstanding nghĩa là CP đang lưu hành.

Bất kỳ cổ phiếu ủy quyền nào được nắm giữ bởi hoặc bán cho một cổ đông của tập đoàn, không bao gồm cổ phiếu quỹ do chính công ty nắm giữ, được gọi là cổ phiếu đang lưu hành. Nói cách khác, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đại diện cho số lượng cổ phiếu trên thị trường mở, bao gồm cả cổ phiếu được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức và cổ phiếu hạn chế do người trong cuộc và cán bộ công ty nắm giữ. Một cổ phiếu nổi bật của công ty có thể dao động vì một số lý do.

Xem thêm: Sốc Phản Vệ Là Gì – Nguyên Nhân Gây Ra Sốc Phản Vệ

Xem thêm: High End Là Gì – Mỹ Phẩm Drugstore Và High

Số lượng sẽ tăng nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu. Các công ty thường phát hành cổ phiếu khi họ huy động vốn thông qua tài trợ vốn chủ sở hữu, hoặc khi thực hiện các lựa chọn cổ phiếu của nhân viên (ESO) hoặc các công cụ tài chính khác. Cổ phiếu đang lưu hành sẽ giảm nếu công ty mua lại cổ phần của mình theo chương trình mua lại cổ phần.

 

 

Definition: Shares outstanding refer to a company”s stock currently held by all its shareholders, including share blocks held by institutional investors and restricted shares owned by the company’s officers and insiders. Outstanding shares are shown on a company’s balance sheet under the heading “Capital Stock.” The number of outstanding shares is used in calculating key metrics such as a company’s market capitalization, as well as its earnings per share (EPS) and cash flow per share (CFPS). A company”s number of outstanding shares is not static and may fluctuate wildly over time.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ: Giả sử một công ty có 100.000 cổ phiếu đang lưu hành quyết định thực hiện chia tách cổ phiếu, do đó tăng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 200.000. Công ty sau đó báo cáo thu nhập 200.000 đô la. Để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng thời gian bao gồm tổng thể, công thức sẽ như sau:

(Thu nhập ròng – Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi (200.000)) / Cổ phiếu đang lưu hành (100.000 – 200.000)

 

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Shares Outstanding Reverse/Forward Stock Split Floating Stock Buyback Stock Split Share Repurchase Book Value of Equity Per Share – BVPS Definition Floating Stock Definition and Example Reverse Stock Split Definition Buybacks Explained Stock Split Definition How Share Repurchases Can Raise the Price of a Company”s Stock Float Shrink CP đang lưu hành tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán Shares Outstanding là gì? (hay CP đang lưu hành nghĩa là gì?) Định nghĩa Shares Outstanding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shares Outstanding / CP đang lưu hành. Truy cập thienmaonline.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp