1
Bạn cần hỗ trợ?

Đánh giá Release Date Là Gì – Quality Release Date

Bình luận Release Date Là Gì – Quality Release Date là chủ đề trong nội dung bây giờ của Myphamngahan.com. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

I”m sick of being sick (sick)Lời bài hát có nghĩa là: Tôi là bệnh của bị bệnh (ốm)Sick of being tired (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Bệnh là mệt mỏi (yeah)When it comes down to the wireLời bài hát có nghĩa là: Khi nó đi xuống đến các dâyI should just retireLời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ nên nghỉ hưuBecause I”ve been rewiredLời bài hát có nghĩa là: Bởi vì tôi đã được rewiredHad a bad connectionLời bài hát có nghĩa là: Đã có một kết nối xấuNow I got full bars (what”s that?)Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi có đầy đủ quầy bar (đó là gì?)Good receptionLời bài hát có nghĩa là: Tốt tiếp nhậnYeah, I”ve been receivedLời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi đã nhận đượcI used to be deceivedLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã từng bị lừa gạtDon”t let my thoughts run wildLời bài hát có nghĩa là: Đừng để suy nghĩ của tôi chạy hoang dãEven though my mind is free (yes)Lời bài hát có nghĩa là: Ngay cả khi tâm trí của tôi là miễn phí (có)And I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Và tôi đến nhàBack where I belongLời bài hát có nghĩa là: Trở lại nơi tôi thuộc vềRacked up a lot of charges (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Racked lên rất nhiều chi phí (có)Outgrown and on my ownLời bài hát có nghĩa là: Outgrown và ngày của riêng tôiThey say when in Rome do as the Romans doLời bài hát có nghĩa là: Họ nói rằng khi ở Rome làm như người La Mã làmBut I found when I do that I die like Romans tooLời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi thấy khi tôi làm điều đó tôi chết như người La Mã quáYeah, I”m reading Romans 2 (What”s it say)Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi đang đọc tiểu thuyết 2 (những gì là nó nói)Your words are on my heart (truth)Lời bài hát có nghĩa là: Từ ngữ của bạn đang ở trên trái tim của tôi, (sự thật)But I ain”t got no excuse (no)Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi không có không có lý do gì (no)It”s time to play my partLời bài hát có nghĩa là: Đó là thời gian để chơi một phần của tôiYeah, so better get up (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, vì vậy tốt hơn có được lên (yes)It”s time to hit the road (let”s go)Lời bài hát có nghĩa là: Đó là thời gian để lên đường (let”s go)Been rehabilitatedLời bài hát có nghĩa là: Được phục hồiRest for my weary soulLời bài hát có nghĩa là: Phần còn lại cho linh hồn của tôi mệt mỏiCause yeah my life controlLời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân có kiểm soát cuộc sống của tôiDeath had my life on holdLời bài hát có nghĩa là: Cái chết đã có cuộc sống của tôi giữA strong addiction to myself is all that”s been unfoldedLời bài hát có nghĩa là: Một nghiện mạnh mẽ đến bản thân mình là tất cả những gì đã được mở raI would live for meLời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ sống cho tôiI made myself an altarLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã làm cho bản thân mình một bàn thờI sacrificed myselfLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã hy sinh bản thân mìnhFor lust I was a martyrLời bài hát có nghĩa là: Đối với lust, tôi đã là một liệt sĩFor pride I gave my heart upLời bài hát có nghĩa là: Cho niềm tự hào bỏ trái tim của tôiNow my heart”s been changedLời bài hát có nghĩa là: Bây giờ trái tim của tôi thay đổiMade a deep incisionLời bài hát có nghĩa là: Thực hiện một vết rạch sâuYou made a heart exchangeLời bài hát có nghĩa là: Bạn đã thực hiện một trao đổi trái timTore down all my idolsLời bài hát có nghĩa là: Tràn xuống tất cả các thần tượng của tôiNow help me fight to liveLời bài hát có nghĩa là: Bây giờ giúp tôi đấu tranh để sốngMoment after momentLời bài hát có nghĩa là: Thời điểm sau khi thời điểmMy life is yours to giveLời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của tôi là của bạn để cung cấp choAble to forgiveLời bài hát có nghĩa là: Có thể tha thứYour love is my only hopeLời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của bạn là hy vọng duy nhất của tôiWithout it I”m left emptyLời bài hát có nghĩa là: Nếu không có nó tôi còn trốngLooking for ways to copeLời bài hát có nghĩa là: Tìm cách để đối phóWas doped up, coped up, now I woke upLời bài hát có nghĩa là: Đổi doped up, Lydiard lên, bây giờ tôi tỉnh dậyI used to date destructionLời bài hát có nghĩa là: Tôi sử dụng để phá hủy ngàyBut now we broke upLời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ chúng ta chia tayAnd I get choked upLời bài hát có nghĩa là: Và tôi nhận được nghẹn ngàoI”m drowning in your graceLời bài hát có nghĩa là: Tôi đang chết đuối trong ân của bạnWho would have thought that red cross would rehabilitate? (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Những người có thể nghĩ rằng chữ thập đỏ sẽ phục hồi chức năng? (có)I”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming home tonightLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến nhà đêm nayI”m coming home tonightLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến nhà đêm nayYeah (Because) I was living my life away (away)Lời bài hát có nghĩa là: có (bởi vì) tôi đã sống cuộc sống của tôi đi (đi)Not knowing that I was making my home a graveLời bài hát có nghĩa là: Không biết rằng tôi đã làm cho nhà tôi một ngôi mộ(I was) Killing myselfLời bài hát có nghĩa là: (Tôi đã) Giết chết bản thân mình(Slowly) wasting awayLời bài hát có nghĩa là: (Chậm) lãng phí đi(Just) moments from deathLời bài hát có nghĩa là: Những khoảnh khắc (chỉ) từ cái chếtTaking lust in my veinLời bài hát có nghĩa là: Việc ham muốn trong tĩnh mạch của tôiBut I stopped living my life today (today)Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi ngừng sống cuộc sống của tôi hôm nay (hôm nay)Cause I found a sponsor who can show me His wayLời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi tìm thấy một nhà tài trợ có thể chỉ cho tôi cách của mình(So I”m) packing my bagsLời bài hát có nghĩa là: (Để tôi) đóng gói túi của tôi(And I”m) hitting the roadLời bài hát có nghĩa là: (Và tôi) nhấn đường(Putting my) foot on the gasLời bài hát có nghĩa là: (Đưa tôi) chân gaYou know I”m coming, coming homeLời bài hát có nghĩa là: Bạn biết tôi đến đây, đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàComing home tonightLời bài hát có nghĩa là: Đến nhà tối nay

Chuyên mục: Hỏi Đáp