1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhận định cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

Đánh giá cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì là conpect trong nội dung bây giờ của Mỹ phẩm Nga Hàn. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Mục Lục

1 Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)2 Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư3 Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database4 Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh4.1 Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)4.2 Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database5 Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 5.1 Phòng Tham mưu (Advisory)5.2 Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)5.3 Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, management and storage)5.4 Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)5.5 Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)5.6 Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Bạn đang xem: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thành lập Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng  quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Địa chỉ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát  là đơn vị có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng  quy định của pháp luật 

Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Xem thêm dịch thuật tại Long An

Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư  căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

Xem thêm: Liên Hệ Tiếng Anh Là Gì – Mối Liên Hệ Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm: Chilly Là Gì – Nghĩa Của Từ Chilly

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác.

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, management and storage)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Xem thêm căn cước công dân tiếng anh là gì

Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0947.688.883. Trân trọng cảm ơn

Chuyên mục: Hỏi Đáp