1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhận định Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách

Nhận xét Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách là chủ đề trong nội dung hôm nay của Mỹ phẩm Nga Hàn. Đọc nội dung để biết chi tiết nhé.

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. của …………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mã đbhc là gì

Yêu cầu KBNN (nơi trực tiếp hoàn trả):……………………………………….. Tỉnh, TP ……………………………………..

Hoàn trả cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Hình thức hoàn trả:

Tiền mặt

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào tài khoản số: ………………………………………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) trả tiền mặt cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. cấp ngày ………. tại ……………..

Lý do hoàn trả:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ ngân sách của khoản thu được hoàn trả: ……………………………… Nội dung khoản hoàn trả:

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN nơi thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền đã nộp

Số tiền được hoàn trả(2)

Tổng cộng

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền

Nợ

………………

………………

………………

Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

Nợ

…………………..

Xem thêm: Thermometer Là Gì – Thermometer Trong Tiếng Tiếng Việt

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

Ghi chú: – (1) Cột KBNN nơi thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác, cơ quan thu không phải ghi cột “mã địa bàn thu”;

– (2) Trường hợp thực hiện bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số tiền NNT còn được hoàn trả sau khi cơ quan thuế bù trừ./.

 

>> Tải Mẫu số 01/LHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 

*

*

——————————–

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.

Xem thêm: Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Chuyên mục: Hỏi Đáp