1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhận xét Prescribed Là Gì – Prescribe Là Gì, Nghĩa Của Từ Prescribe

Bình luận Prescribed Là Gì – Prescribe Là Gì, Nghĩa Của Từ Prescribe là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Myphamngahan.com. Tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé.

Chia động từ

Bạn đang xem: Prescribed là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to prescribe
prescribing
prescribed
prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribes hoặc prescribeth¹ prescribe prescribe prescribe
prescribed prescribed hoặc prescribedst¹ prescribed prescribed prescribed prescribed
will/shall² prescribe will/shall prescribe hoặc wilt/shalt¹ prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe
prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribe prescribe prescribe prescribe
prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed
were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe
prescribe let’s prescribe prescribe

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Gender Là Gì – Thảo Luận:giới Tính

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to prescribe
prescribing
prescribed
prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribes hoặc prescribeth¹ prescribe prescribe prescribe
prescribed prescribed hoặc prescribedst¹ prescribed prescribed prescribed prescribed
will/shall² prescribe will/shall prescribe hoặc wilt/shalt¹ prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe
prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribe prescribe prescribe prescribe
prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed
were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe
prescribe let’s prescribe prescribe

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Win Xp

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp