1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhận xét Vtp Là Gì – Công Dụng Của Vtp

Nhận định Vtp Là Gì – Công Dụng Của Vtp là ý tưởng trong content hiện tại của Mỹ phẩm Nga Hàn. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.

Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì? –

Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì? –

Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì? – Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì? – Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì? –

*

Follow us :

*
*
*
*
*

Cấu hình VTP như thế nào? VTP Prunning là gì?

1. Cấu hình VTP

– Đưa Switch vào một miền VTP đang hoạt động: Vì ngầm định khi VTP được kích hoạt Switch sẽ hoạt động ở chế độ VTP server, có thể dẫn đến việc cập nhật sai, nên để thêm một Switch vào một miền VTP đang hoạt động cần thực hiện các bước sau:

• Xóa cấu hình của Switch, xóa file “vlan.dat”

• Khởi động lại Switch

• Nếu hoạt động ở chế độ VTP server thì phải đặt giá trị Revision number bằng 0

• Đặt mật khẩu cho miền

– Các bước cấu hình VTP như sau:

1. Xác định phiên bản VTP sẽ được sử dụng.

Bạn đang xem: Vtp là gì

2. Xác định xem Switch sẽ là thành viên của một miền VTP mới hay một miền VTP đang hoạt động.

3. Chọn chế độ VTP cho Switch.

– Ví dụ:

Switch#config terminal Switch(config)#vtp version 2

Switch(config)#vtp mode server

Switch(config)#vtp domain cisco

Switch(config)#vtp password mypassword

Switch(config)#end

– Xem cấu hình VTP trên Switch: Switch#show vtp status

2. Sự lượt bớt VTP (VTP Pruning)

Ngầm định Switch sẽ gửi broadcast các gói tin mà nó không có thông tin trong bảng MAC ra toàn mạng. Điều này làm tăng lưu lượng không cần thiết. Sự lượt bớt VTP là một tính năng được sử dụng để loại lưu lượng truy cập không cần thiết, do đó tăng hiệu quả sử dụng băng thông.

Xem thêm: Cabinet Là Gì

Các đối tượng quảng bá không xác định trên một VLAN chỉ được chuyển tiếp trên liên kết trunk nếu Switch nhận trên đầu cuối có cổng thuộc VLAN đó. Sự lượt bớt VTP là sự mở rộng trên phiên bản 1 của VTP, sử dụng kiểu thông điệp VTP bổ sung.

Khi một Switch có một cổng với một VLAN, thì Switch gửi quảng bá đến các Switch lân cận mà có cổng hoạt động trên VLAN đó. Các miền lân cận của nó sẽ giữ thông tin này để giải quyết nếu có lưu lượng tràn từ một VLAN có sử dụng cổng trunk hay không. Ngầm định sự lượt bớt VTP bị tắt.

Xem thêm: Metric Là Gì – Chọn đúng Chỉ Số

Lưu ý: chỉ cần thực hiện sự lượt bớt VTP trên các VTP server, không cần trên VTP client.

Chuyên mục: Hỏi Đáp