1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích Cytosol Là Gì – Nghĩa Của Từ Cytosol

Tìm hiểu Cytosol Là Gì – Nghĩa Của Từ Cytosol là ý tưởng trong nội dung bây giờ của Myphamngahan.com. Đọc content để biết chi tiết nhé.

Cytool và tế bào chất là hai thành phần của tế bào. Cytool là một phần của tế bào chất. Đó là dịch nội bào trong tế bào. Hầu hết các phản ứ

*

Nội Dung:

Sự khác biệt chí;nh – Cytosol vs Cytoplasm

Cytosol và tế bào chất là hai thành phần của tế bào. Cytosol là một phần của tế bào chất. Đó là dịch nội bào trong tế bào. Hầu hết các phản ứng trao đổi chất diễn ra trong cytosol. Nước là nguyên tố phong phú nhất trong cả cytosol và tế bào chất. Các Sự khác biệt chí;nh giữa cytosol và tế bào chất là cytosol là một thành phần của tế bào chất của một tế bào trong khi tế bào chất là một thành phần của tế bào được bao quanh bởi màng tế bào.

Bạn đang xem: Cytosol là gì

Bài viết này tìm hiểu,

1. Cytosol là gì – Thành phần, tí;nh chất, chức năng, tổ chức 2. Tế bào chất là gì – Thành phần, tí;nh chất, chức năng, tổ chức 3. Sự khác biệt giữa Cytosol và Cytoplasm

*

Cytosol là gì

Cytosol là một chất lỏng được coi là ma trận của tế bào chất. Chất lỏng này bao gồm chất lỏng nội bào và được màng tế bào ngăn cách thành ma trận ty thể, cấu trúc giống như lục lạp. Ở sinh vật nhân chuẩn, cytosol là thành phần của tế bào chất. Nó bao quanh các bào quan trong tế bào chất. Ở prokaryote, các phản ứng trao đổi chất xảy ra trong cytosol. Hầu hết các phản ứng trao đổi chất ở sinh vật nhân chuẩn xảy ra bên trong các bào quan chứ không phải trong cytosol.

Thành phần và tí;nh chất của Cytosol

Các cytosol chủ yếu bao gồm nước, các phân tử hòa tan nhỏ và lớn và các ion hòa tan. Nó hòa tan các phân tử phi protein có kí;ch thước nhỏ hơn 300 Da. Trong tế bào chất của tế bào thực vật, khoảng 200.000 phân tử nhỏ khác nhau có thể được hòa tan trong tế bào chất. Nước chiếm khoảng 70% tổng khối lượng của cytosol. Do đó, pH của tế bào chất pH dao động trong khoảng 7,0-7,4. Độ nhớt cũng tương tự như nước. Nhưng, sự khuếch tán qua cytosol có thể chậm gấp bốn lần đối với các phân tử nhỏ. Nước liên tục xâm nhập vào cytosol bằng thẩm thấu. Nồng độ của các ion canxi trong cytosol thấp tới

*

Hình 1: Sự đông tụ phân tử

Cơ quan

Các cytosol bao gồm một gradient nồng độ của một số phân tử, mặc dù hầu hết các phân tử nhỏ được phân phối đều. Ví; dụ, gradient ion canxi được tạo ra bằng cách mở các kênh canxi chỉ tồn tại trong một phần nghìn giây. Một số gradient canxi phát sáng để tạo thành một dải canxi lớn, được gọi là sóng canxi. Hơn nữa, các phức hợp protein hình thành trong cytosol, cho phép phân kênh cơ chất nơi một sản phẩm được truyền trực tiếp sang bước tiếp theo. Một số trong những phức hợp này cũng bao gồm một khoang lớn, biệt lập, trung tâm như proteosome. Những ngăn chứa protein này chứa protease làm suy giảm protein cytosolic. Một ví; dụ khác về ngăn chứa protein là các vi phần trong vi khuẩn, có đường kí;nh từ 100 đến 200nm. Carboxysome là một loại vi máy có liên quan đến cố định carbon. Các sàng cytoskeleton tập trung ribosome như các bào quan trong một khu vực cụ thể với sự trợ giúp của việc loại trừ các ngăn. Không bao gồm các ngăn được tạo thành từ các sợi Actin dày đặc hơn.

Chức năng của Cytosol

Các cytosol góp phần vào sự truyền tí;n hiệu bắt đầu từ màng tế bào đến vị trí; hiệu quả, hầu hết các lần, nhân. Nơi để vận chuyển các chất chuyển hóa được tạo điều kiện bởi cytosol. Các axit amin như các phân tử hòa tan nhỏ tự do khuếch tán từ cytosol. Các phân tử kỵ nước lớn như sterol và axit béo được vận chuyển thông qua liên kết với các protein cụ thể. Các phân tử bị endocytosis được vận chuyển qua các túi trong cytosol. Chuyển hóa prokaryote cũng xảy ra trong cytosol. Ở động vật, dịch mã, glycolysis, con đường pentose phosphate và gluconeogenesis xảy ra trong tế bào chất.

Tế bào chất là gì

Tế bào chất là thành phần của một tế bào được bao quanh bởi màng tế bào. Các cytosol là một thành phần của tế bào chất. Khác với cytosol, tế bào chất chứa các bào quan. Ở sinh vật nhân sơ, tất cả các cấu trúc tế bào được nhúng vào tế bào chất. Các bào quan lơ lửng trong tế bào chất được thể hiện trong Hình 2.

*

Hình 2: Tế bào chất với các bào quan: 1.Nucleolus 2.Nucleus 3.Ribosome 3.Vesicle 5.Rough endoplasmic reticulum 6.Golgi machine 7.Cytoskeleton 8.Smooth endoplasmic reticulum 9. Mitochondrion 10.Viphole 11. Ly tâm

Thành phần và tí;nh chất của tế bào chất

Tí;n hiệu tế bào thông qua tế bào chất phụ thuộc vào tí;nh thấm của tế bào chất. Nó phụ thuộc vào sự khuếch tán của phân tử tí;n hiệu thông qua tế bào chất. Các phân tử tí;n hiệu nhỏ như ion Canxi khuếch tán qua tế bào chất. Tế bào chất cũng hoạt động như một sol-gel, đôi khi dưới dạng chất lỏng (sol) và lần khác là một khối rắn (gel). Các protein vận động trong tế bào chất dẫn đến chuyển động không phải Brown của các hạt trong tế bào chất.

Tế bào chất bao gồm cytosol, các bào quan của nó và bao gồm tế bào chất. Các bào quan trong tế bào chất bao gồm nhân, ty thể, bộ máy Golgi, mạng lưới nội chất, lysosome và trong tế bào thực vật, không bào và lục lạp. Một số hạt không hòa tan lơ lửng trong tế bào chất được gọi là vùi tế bào chất. Các hạt như canxi oxalate, hạt như tinh bột và glycogen và các giọt lipid được gọi là vùi trong tế bào chất.

Cơ quan

Khu vực bên trong của tế bào chất tập trung và được gọi là nội chất. Khu vực bên ngoài của tế bào chất được gọi là vỏ tế bào hoặc ngoại bào.

Chức năng của tế bào chất

Tế bào chất tham gia vào các hoạt động tế bào lớn như glycolysis và phân chia hạt nhân. Cấu trúc thủy tinh rắn của tế bào chất đóng băng các bào quan lớn tại chỗ. Các cytosol cũng tham gia vào quá trình phân bào, đây là quá trình phân chia tế bào chất sau đó là phân chia hạt nhân. Ngoài ra, các chức năng của cytosol cũng do tế bào chất mang lại.

Sự khác biệt giữa Cytosol và Cytoplasm

Định nghĩa

Cytosol: Cytosol là chất lỏng có trong màng tế bào.

Tế bào chất: Tế bào chất là thành phần tế bào bên trong màng tế bào.

Thành phần

Cytosol: Các cytosol bao gồm nước, các ion hòa tan, các phân tử và protein hòa tan trong nước nhỏ và lớn.

Tế bào chất: Tế bào chất bao gồm 80% nước, axit nucleic, enzyme, lipit, axit amin, carbohydrate và các ion không vô cơ.

Xem thêm: Agony Là Gì – Nghĩa Của Từ Agony

Đa dạng

Cytosol: Sự đa dạng của cytosol là thấp.

Tế bào chất: Sự đa dạng của các thành phần cao so với cytosol.

Các thành phần

Cytosol: Các thành phần của cytosol là nước, hòa tan các phân tử nhỏ và lớn.

Tế bào chất: Các thành phần của tế bào chất là các bào quan, cytosol và các thể vùi tế bào chất.

Sự trao đổi chất

Cytosol: Tất cả các phản ứng hóa học xảy ra trong cytosol ở prokaryote.

Tế bào chất: Tế bào chất tham gia vào các hoạt động tế bào lớn như glycolysis và phân chia tế bào.

Chức năng

Cytosol: Các cytosol tập trung các phân tử hòa tan của nó vào các vị trí; chí;nh xác để chuyển hóa hiệu quả.

Tế bào chất: Tế bào chất đóng băng các bào quan tại chỗ, đảm bảo quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Chức năng bổ sung

Cytosol: Sự truyền tí;n hiệu và vận chuyển các phân tử diễn ra trong cytosol.

Tế bào chất: Sự phân chia hạt nhân, cytokinesis và sự truyền tí;n hiệu diễn ra trong tế bào chất.

Phần kết luận

Cả cytosol và tế bào chất cùng nhau tạo thành dung dịch động bên trong tế bào. Tế bào chất, là phần trong suốt của cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn, là một chất lỏng bán rắn. Tế bào chất làm cho phần chất lỏng của tế bào chất. Do đó, sự đa dạng của cả các hạt hòa tan và không hòa tan đều cao trong tế bào chất. Các thành phần của tế bào chất bao gồm các bào quan, cytosol và các thể vùi tế bào chất. Các bào quan như nhân, ty thể, bộ máy Golgi và các hạt như tinh thể, garnules và các giọt lipid được treo lơ lửng trong cytosol. Hầu hết các con đường trao đổi chất xảy ra trong cytosol ở prokaryote và một số phản ứng như glycolysis ở sinh vật nhân chuẩn xảy ra trong cytosol. Các hoạt động của tế bào như phân chia tế bào và cytokinesis diễn ra trong tế bào chất. Các phân tử được tập trung trong các phần chí;nh xác của tế bào chất bởi cytosol và các bào quan được đông lạnh ở những vị trí; chí;nh xác trong tế bào bởi tế bào chất. Tất cả những đặc điểm này cho thấy sự khác biệt chí;nh giữa cytosol và tế bào chất là tỷ lệ kí;ch thước của chúng trong tế bào.

Xem thêm: Acca Là Gì – Chứng Chỉ Có Nên Học Acca Không

Tài liệu tham khảo:1. Cytosol. Wikipedia Wikipedia. N.p.: Wikimedia Foundation, ngày 26 tháng 1 năm 2017. Web. Ngày 6 tháng 3 năm 2017.2. Cytoplasm. Wikipedia Wikipedia. N.p.: Wikimedia Foundation, 6 tháng 3 năm 2017. Web. Ngày 6 tháng 3 năm 2017. 3. Hóa sinh cấu trúc và các cơ quan tế bào / Cytosol. Wikipedia Wikipedia. N.p.: Wikimedia Foundation, ngày 23 tháng 10 năm 2017. Web. Ngày 6 tháng 3 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:1. Cycosol đám đông đông đúc bởi TimVickers – Công việc riêng của người tải lên, dựa trên hình minh họa mô phỏng trong Freightell DS (tháng 6 năm 1991). Bên trong một tế bào sống. Xu hướng sinh hóa. Khoa học 16 (6): 203 Vang6. DOI: 10.1016 / 0968-0004 (91) 90083-8. PMID 1891800. (Miền công cộng) thông qua

Chuyên mục: Hỏi Đáp