1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích Epe Là Gì – điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp

Nhận xét Epe Là Gì – điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp là conpect trong bài viết hôm nay của Mỹ phẩm Nga Hàn. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.

Định nghĩa doanh nghiệp chế xuất (Export Proccessing Enterprise – EPE)

Doanh nghiệp chế xuất – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Export Proccessing Enterprise, viết tắt là EPE.

Bạn đang xem: Epe là gì

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các qui định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

*

Cùng tìm hiểu xem “Doanh Nghiệp Chế Xuất” là gì?

Qui định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất:

1. Doanh nghiệp chế xuất được áp dụng qui định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các qui định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất được qui định trong Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Cơ quan đăng kí đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cảng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo qui định áp dụng đối với khu phi thuế quan, qui định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xem thêm: Logistic Regression Là Gì, Bài 9: Thuật Toán Logistic Regression

3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các Doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính qui định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lí của doanh nghiệp và các hàng hóa theo qui định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

Tại thời điểm bán, thanh lí vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lí theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lí bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Xem thêm: Memorandum Là Gì – Nghĩa Của Từ Memorandum

6. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong Doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào Doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.7. Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.8. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng được các điều kiện qui định, và được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

Như vậy, qua bài viết này VPP VINACOM hi vọng sẽ giúp cho các bạn hiểu được doanh nghiệp chế xuất là gì trong tiếng anh, Export Proccessing Enterprise là gì, EPE là gì?…..

Chuyên mục: Hỏi Đáp