1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này

Đánh giá Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Myphamngahan.com. Tham khảo content để biết đầy đủ nhé.

Thành viên hợp danh (tiếng Anh: General partner) là một thành viên của công ty hợp danh. Theo đó thành viên hợp danh có các quyền và nghĩa vụ cần chú ý.

Bạn đang xem: Managing partner là gì

Thành viên hợp danh

Khái niệm

Thành viên hợp danh trong tiếng Anh gọi là:General partner.

Thành viên hợp danh là một thành viên củacông ty hợp danh(công ty thuộc sở hữu của hai người trở lên), người được chia sẻ lợi nhuận của công ty và phải trả các khoản nợ nếu phá sản. (Tài liệu tham khảo: Cambridge Dictionary)

Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên

– Tư cách thành viên hợp danh được xác lập trong các trường hợp:

+ Là sáng lập viên (người tham gia xây dựng, thông qua và kí tên vào bản điều lệ đầu tiên của công ty);

+ Tiếp nhận thành viên mới;

+ Người thừa kế của thành viên hợp danh đã chết (nếu được hội đồng thành viên hợp danh chấp thuận).

– Tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt trong các trường hợp:

+ Tự nguyện rút khỏi công ty;

+ Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty qui định.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

– Thành viên hợp danh có các quyền:

+ Yêu cầu triệu tập Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty;

+ Đại diện theo pháp luật của công ty, nhân danh công ty và sử dụng con dấu, tài sản của công ty để tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng kí;

+ Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại xảy ra không phải do sai sót của chính thành viên;

+ Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi thấy cấn thiết;

+ Được chia lợi nhuận khi công ty kinh doanh có lãi; một phần giá trị tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo qui định của Điều lệ công ty.

Xem thêm: Chung Cư Royal City R6 – Bán Chung Cư R6 Royal City

+ Các quyền khác do pháp luật và Điều lệ công ty qui định.

– Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ:

+ Góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, trường hợp vi phạm và dẫn đến gây thiệt hại cho công ty thì thành viên, các thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

+ Thực hiện quản lí và các công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất cả các thành viên. Trường hợp làm trái qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên gây ra thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: Microcomputer Là Gì – Nghĩa Của Từ Microcomputer

+ Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

+ Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận qui định tại Điều lệ công ty khi công ty kinh doanh bị lỗ,đồng thời liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ trang trải số nợ của công ty.

Chuyên mục: Hỏi Đáp