1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích Phó Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì

Nhận định Phó Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì là ý tưởng trong bài viết bây giờ của Mỹ phẩm Nga Hàn. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Phó phòng kế toán tiếng anh là gì? đây là hình thức gọi trong công ty cũng như trong ngành. Chức danh trong công ty doanh nghiệp rất đa dạng và hầu như trong các giấy đều được ghi bằng tiếng anh về các chức danh mà bạn đang đảm nhiệm. Hôm nay blogvieclamsẽ giải thích cho các bạn và giới thiệu Phó phòng kế toán tiếng anh là gì? tìm hiểu thêm về phó phòng kế toán

*

*

Không chỉ những nhân viên văn phòng sử dụng trong các doanh nghiệp nước ngoài mới cần biết đến các chức danh bằng tiếng anh đa dạng trong công ty vì bây giờ rất nhiều giấy tờ, văn bản có dùng những từ tiếng Anh cơ bản này. do đó, nếu bạn k học tiếng anh thì đủ nội lực kéo đến việc bạn sẽ không hiểu hoặc hiểu sai những content liên quan đến công ty đó. Và đó là điều không ai muốn xảy ra trong công việc phải không nào? do đó, post này sẽ tổng hợp cho bạn những chức danh bằng tiếng anh thông dụng trong doanh nghiệp để bạn sử dụng việc hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Phó phòng tiếng anh là gì

1.Các chức danh đa dạng trong công ty

Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc

Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc

Chief Executive Officer (CEO): CEO

Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin

Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động

Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính

Board of Directors: hội đồng quản trị

Shareholder: cổ đông

Executive: thành viên ban quản trị

Founder: người sáng lập

President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): Chủ tịch

Vice president (VP): phó chủ tịch

Manager /ˈmænɪdʒə/: thống trị

Department manager (Head of Department): trưởng phòng

Section manager (Head of Division): Trưởng Bộ phận

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng phòng nhân sự

Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng phòng tài chính

Accounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng kế toán

Production manager /production ‘mænidʤə/: trưởng phòng sản xuất

Marketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng marketing

(Các chức danh thông dụng)

Các chức danh bằng tiếng anh đa dạng khác :

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: Người giám sát

Đội nhóm Leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm

Boss /bɒs/: Sếp

Assistant /ə’sistənt/: trợ lí giám đốc

Secretary /’sekrətri/: thư kí

Receptionist /ri’sepʃənist/: nhân sự lễ tân

Employer /im’plɔiə/: chủ (nói chung)

Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/: người sử dụng công, nhân viên (nói chung)

Officer (staff) /’ɔfisə/ : Cán bộ, viên chức

Labour/ labor /’leibə/: người lao động (nói chung)

Labour/ labor union /’leibə ‘ju:njən/: công đoàn

Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: cộng sự

Expert (n) /ˈekspɜːt/: Chuyên viên

Collaborator (n) /kəˈlæbəreɪtə(r)/: cộng tác viên

Trainee (n) /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh

Apprentice (n) /əˈprentɪs/: Người học việc

2. Những chức danh bằng tiếng anh phổ biến được phân loại rõ ràng

2.1. Các kiểu công ty

Company: doanh nghiệp

Consortium/ corporation: tập đoàn

Subsidiary: doanh nghiệp con

Affiliate: doanh nghiệp link

Private company: doanh nghiệp tư nhân

Joint Stock company: doanh nghiệp cổ phần

Limited Liability company: doanh nghiệp TNHH

2.2. Các chức danh bằng tiếng anh tại cơ sở, phòng ban trong công ty

Headquarters : trụ sở chính

Representative office: văn phòng đại diện

Branch office: chi nhánh

Regional office: văn phòng địa phương

Wholesaler: của hàng bán sỉ

Outlet: cửa hàng bán lẻ

Department : phòng, ban

Accounting department : phòng kế toán

Administration department: phòng hành chính

Financial department : phòng tài chính

Personnel department/ Human Resources department (HR) : phòng nhân viên

Purchasing department : phòng mua sắm vật tư

Research & Development department : phòng nghiên cứu và tăng trưởng

Sales department : phòng mua bán

Shipping department : phòng vận tải

(Một số chức danh bằng tiếng anh)

2.3. Các chức danh bằng tiếng anh trong công ty:

Giám đốc điều hành (chief executive officer) : tổng giám đốc manager: cai quản

Director : giám đốc

Deputy/ vice director: phó giám đốc

The board of directors : Hội đồng quản trị

Executive: thành viên ban quản trị

Founder: founder

Head of department: trưởng phòng

Deputy of department: phó trưởng phòng

Supervisor: người giám sát

Representative: người đại diện

Secterary: thư kí

Associate, colleague, co-worker: đồng nghiệp

Employee: nhân viên

Trainee: thực tập viên

3. Các hoạt động liên quan đến các chức danh trong công ty

Establish (a company) : thành lập (công ty)

Go bankrupt : đóng cửa

Merge : sát nhập

Diversify: đa dạng hóa

Outsource: thuê gia công

Downsize: căt giảm nhân lực

Do cty with: làm ăn với

Franchise: nhượng quyền thương hiệu

(Hoạt động liên quan đến chức danh)

4. Thông tin các chức danh bằng tiếng anh thông dụng tại một số nước

Trong nhiều tập đoàn, công ty của Mỹ (và một số nước khác) thì vị trí cao nhất (top position) là Chairman hay President (Chủ tịch), phía dưới đó sẽ là các Vice president (Phó Chủ tịch), officer (hoặc director) – người điều hành, quyết định những việc quan trọng, rồi đến general manager, manager – là người phụ trách công việc cụ thể.

Trong các doanh nghiệp của Anh, chức danh cao nhất là Chairman, rồi đến Chief Executive Director hoặc Managing Director (hai chức này tương đương nhau nhưng Managing Director được sử dụng nhiều hơn).

Sau đó đến các giám đốc được gọi là chief officer/director, thấp hơn là manager. Board là từ chỉ toàn thể những director và họ họp ở phòng gọi là boardroom.

Xem thêm: Fandom Là Gì – Trợ Giúp:fandom

Các chức danh bằng tiếng anh đa dạng ở Úc và Singapore… : Managing Director ngang với CEO, tương đương tổng giám đốc (director general hay general director) ở ta. tuy nhiên, ở nước Philippines, Managing Director được gọi là President.

Chức danh bằng tiếng anh trong các công ty to của Nhật hơi “rườm rà” một tí. Chẳng hạn, Mitsui O.S.K. Lines – doanh nghiệp vận tải hàng hải to nhất thế giới, điều hành đội tàu tải trọng khoảng 45,5 triệu DWT – có cả Chairman và President. Chairman được coi như lớn hơn President (tuy cùng dịch là “chủ tịch”).

President Executive Director là chủ tịch doanh nghiệp, Senior Managing Executive Officer là CEO cấp cao (có đến 3 vị cùng làm chức này), rồi đến 9 CEO (Managing Executive Officer), ngay sau đó là 8 giám đốc (Executive Officer). Mỗi người nói trên đều phụ trách một phần việc với mức độ cần thiết không giống nhau.

Xem thêm: Tìm Hiểu Xanthan Gum Là Gì Về Xanthan Gum? Sau Khi Làm

Hi vọng bài tổng hơp này sẽ làm các bạn có cái Quan sát bao quát hơn về các chức danh bằng tiếng anh. Đặc biệt là khi Nhìn vào name card của một ai đó sẽ biết được họ nắm giữ chức phận gì, có cần thiết hay không để bạn có phương pháp giao tiếp thích hợp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp