1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích Private Company Là Gì – Các Hình Thái Doanh Nghiệp Trong Tiếng Anh

Bình luận Private Company Là Gì – Các Hình Thái Doanh Nghiệp Trong Tiếng Anh là conpect trong nội dung hôm nay của Mỹ phẩm Nga Hàn. Theo dõi nội dung để biết đầy đủ nhé.

eyestorm

*
*

*
*

Xét theo hình thái tổ chức, các doanh nghiệp (business hay business enterprise) cơ bản gồm:

HÌNH THÁI DOANH NGHIỆP

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG Đơn danh hay doanh nghiệp tư nhân Tiếng Anh gọi theo một số cách là proprietorship, sole proprietorship, hay individual proprietorship. Loại này được sở hữu và điều hành bởi một người (owned and operated by a single person). Vì Proprietorship chỉ có một chủ, nên người chủ sẽ nhận toàn bộ lợi nhuận nhưng đồng thời cũng gánh chịu toàn bộ rủi ro với loại doanh nghiệp này (The owner receives all the profits and takes all the risks) Hợp danh (1) Partnership, hay general partnership, là loại có từ hai chủ trở lên. Những người tham gia partnership cùng chịu trách nhiệm cá nhân (trách nhiệm vô hạn/unlimited liability) đối với tất cả nợ nần của doanh nghiệp   (2) Limited partnership, là loại partnership có thêm các cổ đông góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn (limited liability).

Bạn đang xem: Private company là gì

Trách nhiệm hữu hạn (limited liability) Tiêu biểu nhất là công ty cổ phần, là corporation (Corp.). Corporation có pháp nhân tách biệt với chủ sở hữu, các cổ đông đơn lẻ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số tiền mà họ đã góp vào công ty để mua cổ phần.   Các công ty dạng limited liability, tùy theo các không gian pháp luật, còn được tổ chức theo một số kiểu thức được chế định cụ thể, nhưng phổ biến vẫn bám quanh danh nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn, là limited company (Ltd.). Ở Mỹ có loại limited liability company (LLC). Tuy nhiên, chỉ có corporation mới có thể phát hành trái phiếu.(Only corporations may issues securities,”)

Riêng đối với hình thái doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn, còn được chia thành hai cấp độ tổ chức phân biệt: private hay privately held (nội bộ) và public hay publicly held (đại chúng).

Xem thêm: Erc20 Là Gì – Những Loại Ví Erc20 Token An Toàn Nhất

Công ty cổ phần nội bộ (private corporation hay private company) là công ty mà cổ phần được giữ bởi những người thân quen với nhau, các chức sắc (officers), nhân viên (employees)trong nội bộ một công ty hay trong một địa bàn hẹp.

Xem thêm: boong là gì

Tại một số nước nói tiếng Anh, công ty cổ phần nội bộ còn được gọi là private limited company. Nhưng khi viết tắt phía sau tên công ty, trong khi người Singapore dùng Pte, thì người Nam Phi và người Úc lại dùng Pty hay Pty Ltd, là từ viết tắt của proprietary company, (dùng từ proprietary thay cho private).

Chuyên mục: Hỏi Đáp