1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự thật về Miễn Nhiệm Là Gì – Các Trường Hợp Miễn Nhiệm Năm 2021

Tìm hiểu Miễn Nhiệm Là Gì – Các Trường Hợp Miễn Nhiệm Năm 2021 là chủ đề trong bài viết hiện tại của Mỹ phẩm Nga Hàn. Đọc bài viết để biết đầy đủ nhé.

Miễn nhiệm là khi mà cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc do cán bộ, công chức đó chủ động yêu cầu, đề nghị xin cho thôi giữ chức vụ mặc dù chưa hết nhiệm kỳ, chưa hết về thời gian bổ nhiệm.

Bạn đang xem: Miễn nhiệm là gì

Miễn nhiệm là gì? – đây là một câu hỏi đang được quan tâm đối với cán bộ, công chức. Theo như chúng ta đã biết thì miễn nhiệm là một hình thức thôi giữ chức vụ, không đảm nhiệm vị trí hiện tại của cán bộ, công chức đó nữa. Hiện tại, quy định pháp luật cũng đã đưa ra các quy định về miễn nhiệm để hiểu rõ bản chất, quá trình, trường hợp xảy ra.

Sau đây, chúng tôi – tổng đài Luật Hoàng Phi chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các quy định nội dung liên quan về bãi nhiệm, mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

*

Miễn nhiệm là gì?

Miễn nhiệm là hình thức khi mà cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc do cán bộ, công chức đó chủ động yêu cầu, đề nghị xin cho thôi giữ chức vụ mặc dù chưa hết nhiệm kỳ, chưa hết về thời gian bổ nhiệm, heo căn cứ tại khoản 6, điều 7, luật cán bộ, công chức 2008.

Các trường hợp miễn nhiệm hiện nay?

 Căn cứ vào khoản 3, điều 29 luật cán bộ công chức 2008 thì cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ 2 năm liên tiếp không hoàn thành thì bị miễn nhiệm, theo đó thì sẽ có các trường hợp miễn nhiệm như sau, cụ thể là:

– Trường hợp miễn nhiệm do cán bộ, công chức theo quy định tại điều 30, luật cán bộ, công chức)

+ Cá nhân không đủ sức khỏe

+ Cá nhân đó không đủ năng lực và uy tín để đảm nhiệm chức vụ vị trí hiện tại

+ Theo yêu cầu của nhiệm vụ

+ Hoặc vì lý do khác (hoàn cảnh gia đình, môi trường làm việc không phù hợp,…)

– Trường hợp miễn nhiệm đối với công chức ( quy định tại khoản 2, điều 42 nghị định 24/2010/NĐ-CP) thì các trường hợp miễn nhiệm bao gồm:

+ Công chức không đủ sức khỏe phục vụ, làm việc

+ Được điều động, luân chuyển và bố trí hoặc phân công đồng thời không được kiêm nhiệm chức vụ cũ.

+ Nhiệm vụ được giao không hoàn thành, bị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật Đảng, mức độ xử lý là chưa đến mức cách chức do kỷ luật

+ Công chức có uy tín, năng lực không đáp ứng đủ để làm việc

+ Vi phạm thuộc những quy định về bảo vệ chính trị trong nội bộ

– Lưu ý:

+ Công chức lãnh đạo, quản lý nếu miễn nhiệm nhưng chưa được đồng ý từ cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn hiện tại

+ Công chức lãnh đạo, quản lý được bố trí công tác công việc phù hợp với trình độ, chuyên môn sau khi miễn nhiệm

+ Các trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền về việc xem xét và quyết định miễn nhiệm là công chức lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện đúng theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Sau khi công chức miễn nhiệm thì chế độ và chính sách đối với công chức miễn nhiệm sẽ được giải quyết như sau: (khoản 3, khoản 4 điều 44,nghị định 24/2010/NĐ-CP)

+ Nếu công chức miễn nhiệm vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục làm việc thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện tại là thời gian 6 tháng

+ Nếu công chức miễn nhiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng; không đủ năng lực, uy tín làm việc; vi phạm về bảo vệ chính trị trong nội bộ thì ngừng hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày công chức có quyết định miễn nhiệm.

Xem thêm: Fix Là Gì – Fix Có Nghĩa Gì

*

Phân biệt giữa miễn nhiệm và bãi nhiệm

Tiêu chí Bãi nhiệm Miễn nhiệm
Căn cứ – khoản 7 điều 7, điều 30, điều 54 của luật cán bộ công chức 2008 Khoản 6, điều 7, điều 78 luật cán bộ công chức 2008
Khái niệm – Bãi nhiệm là trường hợp cán bộ công chức bị buộc thôi giữ chức vụ vì vi phạm pháp luật, về đạo đức phẩm chất. Việc này tác động gây ra việc cán bộ, công chức không xứng đáng để tiếp tục giữ chức vụ đã được cơ quan nhà nước giao cho,hình thức bị thôi giữ chức vụ là do bầu cử mặc dù chủ thể chưa bị hết nhiệm kỳ – Miễn nhiệm là khi mà cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc do cán bộ, công chức đó chủ động yêu cầu, đề nghị xin cho thôi giữ chức vụ mặc dù chưa hết nhiệm kỳ, chưa hết về thời gian bổ nhiệm.
Mức độ Nặng Nhẹ
Lý do – Cá nhân vi phạm pháp luật

– Cá nhân vi phạm về đạo đức, phẩm chất

– Chức vụ chủ thể được cơ quan nhà nước giao không còn xứng đáng đảm nhiệm.

– Nhiệm vụ được giao không hoàn thành.

– Sức khỏe của cá nhân không đủ hoặc do lý do khác để phục vụ đảm nhiệm vị trí hiện tại

-Thiếu trách nhiệm trong công việc

Hình thức – Thẩm quyền thực hiện bãi nhiệm là cử tri, cơ quan ( tổng số phiếu tán thành ít nhất là 2/3 trở lên thì được bãi nhiệm) – Người đang giữ chức vụ yêu cầu, đề nghị cấp trên xin miễn nhiệm

– Người đang giữ chức vụ bị nhận quyết định miễn nhiệm từ phía cấp trên vì lý do: nhiệm vụ không hoàn thành, thiếu trách nhiệm

Bản chất – Bị xử lý kỷ luật – Cho thôi việc, ngừng giữ chức vụ đang làm việc.
Hệ quả – Không được làm việc hoặc giữ bất kỳ chức vụ nào trong cơ quan nhà nước – Không được làm việc ở cơ quan nhà nước

– Có thể làm việc ở vị trí, chức vụ khác tại cơ quan nhà nước.

Xem thêm: Sửa Lỗi Unlicensed Product Microsoft Office 2013, Xử Lý Sự Cố

Trên đây là nội dung cụ thể mới nhất năm về miễn nhiệm là gì?, các trường hợp miễn nhiệm hiện nay và phân biệt miễn nhiệm và bãi nhiệm. Mọi thắc mắc chưa rõ ràng bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật Luật Hoàng Phi để được giải đáp nhanh nhất.
Chuyên mục: Hỏi Đáp