1
Bạn cần hỗ trợ?

Sự thật về Only If Là Gì – Nghĩa Của Từ Only If

Tổng hợp Only If Là Gì – Nghĩa Của Từ Only If là chủ đề trong bài viết hiện tại của Myphamngahan.com. Theo dõi bài viết để biết đầy đủ nhé.

Only if, if onlyOnly if được dùng trong câu điều kiện đặc biệt với mục đích nhấn mạnh. Đôi khi ta đặt only trước động từ trong mệnh đề chính. Cụm if and only if còn mang ý nhấn mạnh hơn đến việc chỉ tồn tại một khả năng duy nhất.These can be used only if there is an emergency. He”ll come only if he”s ordered to.My children will only eat a breakfast cereal if they”ve seen it on TV first.You broke the law if and only if the agreement formed a legal contract.Ta có thể dùng if only trong câu điều kiện không có thật để diễn tả sự hối tiếc hay mong ước, khát khao một điều gì đó.

Bạn đang xem: Only if là gì

If only I had an extra copy, I”d gladly give it to you. If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash.Even if, even thoughTa dùng even if diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra nhưng dù có hay không nó cũng không ảnh hưởng đến sự việc ở mệnh đề chính. Ta dùng even though diễn tả một sự việc đã xảy ra vẫn không ảnh hưởng đến sự việc khác đã xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ trong mệnh đề chính.We”ll have a great time even if it rains. (It may rain, but it won”t stop us.) Even if British History wasn”t a required subject, I”d enjoy learning about it.We had a great time even though it rained. (It rained, but it didn”t stop us.) Even though Matthew never studies, he passes all the tests.UnlessTa dùng unless hàm ý “ngoại trừ trường hợp sau đây” hay “ngoại trừ nếu”. Unless được dùng để nhấn mạnh, đôi khi nó đồng nghĩa với if… not.He won”t come unless you ask him. (He won”t come if you don”t ask him.) Unless there”s a miracle, I”ll have to ask for extra time to complete my report.Không dùng unless trong câu điều kiện không có thật, khi có nguyên nhân phủ định, hay khi mệnh đề chính bắt đầu bằng then.If we hadn”t worked so hard, we would never have finished the project on time.

Xem thêm: Mục Vụ Là Gì – Thần Học Mục Vụ & Truyền Giáo

If he didn“t have such a big nose, he”d be handsome, (not Unless he had such a big nose, …)If they cannot agree on the terms of the contract, then a strike is inevitable.Whether (or not)Ta dùng whether thay vì if khi có nhiều lựa chọn. Whether or not được dùng khi một trong hai lựa chọn mang nghĩa phủ định.Whether we win or lose, we always enjoy playing. I love soup, whether it”s hot or cold.They are going to send relief supplies whether or not the fighting has ended.Whether it”s raining or not, they”re determined to play golf tomorrow.If so, if not, etc.

Xem thêm: Prompt Là Gì

Khi ta muốn nói đến một sự việc đã được đề cập trước đó, ta có thể rút gọn mệnh đề ifSome books may have missing pages. If so, they can be exchanged.Rules really must be enforced. If not, they can easily be ignored. (If the rules aren”t enforced …)

Chuyên mục: Hỏi Đáp