1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm hiểu Matlab Simulink Là Gì – Thí Nghiệm Cad (Computer

Bình luận Matlab Simulink Là Gì – Thí Nghiệm Cad (Computer là conpect trong nội dung hôm nay của Mỹ phẩm Nga Hàn. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.

Simulink là một phần mềm dùng để mô hình hoá, mô phỏng và phân tích một hệ thống động. Simulink cung cấp cho ta hệ thống tuyến tính, hệ phi tuyến, các mô hình trong thời gian liên tục hay gián đoạn hay một hệ lai bao gồm cả liên tục và gián đoạn. Hệ thống cũng có thể có nhiều tốc độ khác nhau có nghĩa là các phần khác nhau lấy mẫu và cập nhật số liệu ở tốc độ khác nhau. Để mô hình hoá Simulink cung cấp một giao diện đồ hoạ để xâu dựng mô…

Bạn đang xem: Matlab simulink là gì

*

1.Thế nào là Simulink? Simulink là một phần mềm dùng để mô hình hoá, mô phỏng và phântích một hệ thống động. Simulink cung cấp cho ta hệ thống tuyến tính, hệphi tuyến, các mô hình trong thời gian liên tục hay gián đoạn hay một h ệ laibao gồm cả liên tục và gián đoạn. Hệ thống cũng có th ể có nhi ều t ốc đ ộkhác nhau có nghĩa là các phần khác nhau lấy mẫu và c ập nh ật s ố li ệu ở t ốcđộ khác nhau. Để mô hình hoá Simulink cung cấp một giao diện đồ hoạ đểxâu dựng mô hình như là một sơ đồ khối sử dụng thao tác “ nh ấn và kéo”chuột. Với giao diện này bạn có thể xây dựng mô hình nh ư ta xây d ựng trêngiấy. Đây là sự khác xa các bản mô phỏng trước mà nó yêu cầu ta đưa vàocác phương trình vi phân và các phương trình sai phân bằng một ngôn ngữhay chương trình. Simulink cũng bao gồm toàn bộ thư viện các khối nhưkhối nhận tín hiệu, các nguồn tín hiệu, các phần tử tuyến tính và phi tuy ến,các đầu nối. Ta cũng có thể thay đổi hay tạo ra các kh ối riêng c ủa mình. Cácmô hình là có thứ bậc, bạn có thể xây dựng mô hình theo cách t ừ dưới lênhay từ trên xuống. Bạn có thể xem hệ thống ở mức cao hơn, khi đó ta nháykép và khối để xem xét chi tiết mô hình. Cách này cho phép ta hiểu sâu sắc tổchức của mô hình và tác động qua lại của các phần như thế nào. Sau khi tạo ra được một mô hình, ta cũng có th ể mô ph ỏng nó trongSimulink hay bằng nhập lệnh trong cửa sổ lệnh của MATLAB. Các Menuđặc biệt thích hợp cho các công việc có sự tác động qua lại lẫn nhau, trongkhi sử dụng dòng lệnh hay được dùng để chạy một loạt các mô phỏng. Sửdụng các bộ Scope và các khối hiển thị khác ta có th ể xem k ết qu ả trong khiđang chạy mô phỏng. Hơn nữa bạn có thể thay đổi thông số và xem có gìthay đổi một cách trực tiếp.Kết quả mô phỏng có thể đặt vào MATLAB đểxử lý đưa ra máy in hay hiển thị. Công cụ phân tích mô hình bao gồm cả côngcụ tuyến tính hoá và “trimming” mà ta có thể truy nh ập t ừ dòng l ệnh c ủaMATLAB, hơn nữa ta cũng có rất nhiều công cụ trong MATLAB và các bộchương trình ứng dụng của nó. Và bởi vì MATLAB và Simulink đã đượctích hợp nên ta có thể mô phỏng, phân tích và sửa ch ữa mô hình trong c ả haimôi trường tại bất kỳ điểm nào. Để xem xét một chương trình cách tốt nhất là ta xem xét một vài ví dụ. 2.Chạy một mô hình ví dụ Chạy một mô hình: Một ví dụ đáng chú ý của Simulink là mô hìnhnhiệt động học của một ngôi nhà. Để chạy mô hình này ta thực hiện các bước dưới đây: 1. Chạy MATLAB. 2. Để chạy mô hình ta đánh “Thermo” trong cửa sổ lệnh củaMATLAB. Lệnh này sẽ chạy Simulink và tạo ra một cửa sổ chứa mô hìnhnày: Khi bạn xem mô hình,Simulink sẽ đưa ra hai khối hiển thị có tên”Indoor vs Outdoor Temp” và ” Heat cost”. 3.Để bắt đầu mô phỏng, vào menu Simulation và chọn lệnh Start( Hoặc ấn phím Start trên thanh công cụ của cửa sổ Simulink). Khi chạy môphỏng, nhiệt độ trong và ngoài nhà sẽ hiển thi trong khối Scope “Indoor vsOutdoor Temp” và số tiền nhiệt phải trả sẽ xuất hiện trong kh ối Scope “Heat Cost”. 4. Để dừng mô phỏng, chọn lệnh Stop trong menu Simulation ( Hoặcấn phím Pause trên thanh công cụ ). 5.Khi bạn đã kết thúc việc chạy mô hình này, đóng mô hình b ằng l ệnhClose từ Menu File. Mô tả mô hình:Mô hình mô phỏng nhiệt động của ngôi nhà là một môhình đơn giản. Máy điều nhiệt được đặt tại 70 0 F và bị tác động bởi nhiệt độbên ngoài biến đổi theo luật hình sin có biên độ là 15 0 xung quanh nhiệt độ500. Đây là sự mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ hàng ngày. Mô hình sử dụng các hệ con để đơn giản hoá sơ đồ mô hìnhvà tạo rahệ thống có thể sử dụng được. Hệ con là một nhóm các khối mà được đạidiện bởi hệ con. Mô hình náy có 5 hệ con: máy đi ều nhi ệt, nhà và 3 h ệ bi ếnđổi nhiệt độ ( hai hệ biến đổi từ 0F sang 0C và một biến đổi từ 0C sang 0F). Nhiệt độ bên trong và ngoài nhà được cấp tới hệ con “House”,và nó s ẽluôn cập nhật nhiệt độ trong nhà.Nhấp kép vào khối “House” để xem cáckhối cơ bản của hệ phụ này. Mô hình hệ con ổn định nhiệt là hoạt động của máy ổn nhiệt, nó quyếtđịnh khi nào hệ thống nhiệt bật hay tắt. Nháy kép vào kh ối đ ể xem các kh ốicơ bản của hệ này. Cả nhiệt độ bên trong và bên ngoài nhà được biến đổi từ 0F sang 0Cbởi một hệ con chung.Khi nhiệt được bật,tiền nhiệt phải trả sẽ được tính toán và hiển thị trên khối”Heat Cost”, nhiệt độ bên trong nhà được hiển thị trên khối “Indoor Temp”. Một số quá trình cần thử lại: Có một số quá trình mà ta cần thử lại đểxem mô hình đáp ứng như thế nào đối với các thông số khác nhau. • Một khối hiển thị bao gồm vùng hiển thị tín hiệu và đi ều khi ển mà nó cho phép ta lựa chọn khoảng tín hiệu hiển th ị, phóng to t ừng phần tín hiệu và thực hiện các công việc khác. Trục hoành biểu diễn thời gian và trục tung biểu diễn giá trị của tín hiệu. • Khối hằng số có tên là “Setpoint” đặt nhiệt độ yêu cầu trong nhà. Mở khối này ra và đặt giá trị tới 80 0 F khi đang chay mô phỏng. Xem nhiệt độ bên trong nhà và tiền nhiệt thay đổi. Cũng như vậy ta cũng có thể thay đổi nhiệt độ bên ngoài và xem ảnh hưởng của nó đối với mô hình. • Điều chỉnh độ biến đổi nhiệt độ hằng ngày bởi việc mở khối phát sóng sin có tên “Daily Temp Variation” và thay đổi thông s ố biên độ. Mô phỏng này làm sáng tỏ điều gì?: Ví dụ này làm sáng tỏ một vàicông việc đã được sử dụng để xây dựng mô hình. • Chạy mô phỏng bao gồm đặt các thông số và bắt đầu mô ph ỏng với lệnh Start. • Bạn có thể gói gọn toàn bộ các khối có liên quan trong một kh ối đơn gọi là hệ con. • Bạn có thể tạo ra biểu tượng của mình và thiết kế một hộp đối thoại cho một khối công việc sử dụng “masking”.Trong mô hình nhiệt tất cả các hệ con được tạo ra biểu tượng sử dụng “Masking”. • Khối hiển thị hiển thị ra đồ hoạ như một máy hiện sóng th ực sự. Khối hiển thị hiển thị tín hiệu vào của nó.

Xem thêm: Entertain Là Gì – Nghĩa Của Từ Entertain

Xem thêm: Management Board Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Các ví dụ có thể sử dụng khác của Simulink: Các ví dụ khác làm sángtỏ khái niệm về mô hình có thể được sử dụng. Bạn có thể xem các ví dụ nàytừ cửa sổ thư viện của Simulink. 1. Đánh “simulink” trong cửa sổ lệnh của Matlab. Cửa sổ thư viện các khối sẽ xuất hiện. 2. Nhấp kép vào biểu tượng ” Demos”. Cửa sổ “Matlab demos” sẽ xuất hiện. Cửa sổ này có một vài ví dụ đáng quan tâm mà nó làm sáng tỏ đặc điểm sử dụng của Simulink. 3.Xây dựng một mô hình: Ví dụ này sẽ trình bầy cho ta cách xây dựng một mô hình như thết nào,cách sử dụng các lệnh và các thao tác bạn sẽ sử dụng để xây dựng mô hìnhcủa mình. Ta sẽ xây dựng mô hình tích phân sóng sin và hi ển th ị k ết qu ảcùng với sóng sin. Sơ đồ khối của mô hình như sau: Đánh lệnh “simulink” từ cửa số lệnh của Matlab để hiển thị cửa s ổthư viện Simulink và nếu không có cửa sổ mô hình nào được m ở thì m ột c ửasổ mô hình mới được tạo ra. Cửa sổ thư viện của Simulink như sau:Trong mô hình này bạn lấy các khối sau từ các thư viện: – Thư viện các nguồn tín hiệu (Khối phát sóng sin). – Thư viện các khối nhận tín hiệu(Khối hiển thị). – Thư viện các hàm tuyến tính (Khối tích phân). – Thư viên các đầu nối ( Khối chuyển mạch). Mở thư viện các nguồn tín hiệu để vào khối sóng sin. Để mở m ột th ưviện ta nháy kép vào nó. Simulink sẽ hiển thị một cửa sổ chứa tất cả cáckhối của thư viện đó. Trong thư viện nguồn tín hiệu tất cả các khối đều lànguồn tín hiệu. Thư viện nguồn tín hiệu hnư sau: Bạn thêm khối vào mô hình của bạn bằng cách chép nó từ th ư vi ệnhay từ mô hình khác. Trong bài tập này bạn cần chép khối phát sóng hình sin.Đặt con trỏ trên khối ấn và giữ phím chuột, kéo khối tới cửa sổ mô hình. Khi bạn di chuyển khối bạn có thể thấy kh ối và tên c ủa nó di chuy ểncùng với con trỏ. Khi con trỏ tới nơi bạn cần đặt khối trong mô hình bạn nh ả phímchuột, một bản copy của khối phát hình đã ở trong mô hình của bạn. Theo cách này chép những khối còn lại vào mô hình của bạn. Bạn cóthể di chuyển khối trong mô hình sử dụng kỹ thuật như khi bạn chép kh ối.Bạn có thể di chuyển khối trong khoảng nhỏ bằng cách chọn khối và ấn cácphím mũi tên. Với tất cả các khối đã chép cửa sổ mô hình như sau: Nếu bạn xem kỹ từng khối, bạn thấy dấu > ở bên phải kh ối sin vàdấu ở bên trái khối MUX. Dấu ở đầu ra một khối là cổng ra, ở đ ầu vào m ộtkhối là cổng vào. Tín hiệu đi từ đầu ra một khối tới đàu vào khối khác theomột đường nối. Khi một cổng đã được nối thì biểu tượng của c ổng cũngmất đi. Bạn thấy rằng khối MUX có ba cổng vào nh ưng ch ỉ có 2 tín hi ệu vào.Để thay đổi số cổng vào bạn mở khối MUX bằng cách nháy kép trên khối vàthay đổi giá trị thông số ” Number of Input” tới 2. Sau đó ấn phím Close,Simulink sẽ điều chỉnh số cổng vào. Hiện nay ta có thể nối các khối. Nối đầu ra khối phát sinh t ới đ ầu vàotrên của khối MUX. Đặt con trỏ tới đầu ra của khối sin, lúc đó con trỏ s ẽthay đổi thành một chữ thập nhỏ. Giữ và kéo chuột tới đầu vào của khối MUX. Chú ý đường là nét đứtkhi phím chuột vẫn giữ và con trỏ sẽ thay đổi thành ch ữ th ập kép khi nó l ạigần khối MUX. Ta nhả phím chuột ra và các khối đã được nối. Bạn có th ể nối bằngcách nhả phím chuột khi con trỏ ở bên trong khối. Khi đó đường nối sẽ nốivào cổng gần vị trí con trỏ nhất. Phần lớn các đường nối từ đầu ra của khối tới đầu vào của khối khác.Có đường nối từ một đường tới đầu vào của một khối gọi là đường rẽnhánh. Vẽ đường rẽ nhánh có sự khác biệt nhỏ so với vẽ đường. Để nốiđường đã có ta thực hiện theo các bước sau: 1. Đặt vị trí con trỏ ở trên đường cần rẽ nhánh. 2. Ấn và giữ phím Ctrl, ấn và giữ phím chuột kéo con trỏ tới đầu vào của khối. 3. Nhả phím chuột, Simulink sẽ vẽ một đường từ điểm bắt đầu tới cổng vào của khối. Kết thúc việc nối dây, mô hình như sau: Bây giờ ta mở khối Scope để hiển thị tín hiệu ra và ch ạy mô ph ỏngtrong 10s. Đầu tiên ta phải đặt thông số mô phỏng bằng lệnh Parametertrong menu Simulation, hộp hội thoại xuất hiện. Chú ý Stoptime đặt là10.0s. Để đóng hộp đối thoại Simulink Parameter ta ấn phím Close.Simulink sẽ áp dụng các thông số ta đặt và đóng cửa sổ hội thoại. Chọn Start trong menu Simulation và xem sự thay đổi của đầu vàokhối hiển thị. Để lưu mô hình nay sử dụng lệnh Save trong menu File và nhập tên vàvị trí của file.File này chứa các mô tả của mô hình. Để kết thúc Simulink và Matlab chọn lệnh exit Matlab trong menu Filehoặc ta đánh lệnh Quit trong cửa sổ lệnh Matlab. Nếu bạn muốn thoát khỏiSimulink mà không thoát khỏi Matlab đóng tất cả các cửa sổ của Simulink.

Chuyên mục: Hỏi Đáp